Advokat André Berven nytt medlem i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern

Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde.

Fra januar 2024 er advokat André Berven valgt inn som nytt medlem i Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

Deltakelse i lovutvalgene er viktig arbeid for rettsutviklingen.  Advokat André Berven vil i sitt verv i lovavdelingen bidra med å utarbeide forslag til høringsuttalelser og følge med i lovgivningsarbeidet. Lovutvalget har gjennom sitt arbeid en mulighet til å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill, og er således en viktig brikke i vårt rettssamfunn.

Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven er stolte av at firmaets advokater markerer seg på landsbasis innenfor ett av våre viktigste fagfelt.

Trenger du bistand i en barnevernssak, ta gjerne direkte kontakt med advokat André Berven, eller med vårt kontor på post@nlls.no.