Foto Mette Kjelsås

Advokatsekretær

Telefon:
63 81 01 40
Epostadresse:
mette@nlls.no

Mette Kjelsås har vært advokatsekretær ved vårt kontor siden 2006.

Hun utfører mange ulike oppgaver, herunder saksbehandling i forbindelse med både straffesaker og sivile saker.