Arbeidet med bærekraftsmålene fortsetter

Advokatfirmaet Lærum er opptatt av å sette mennesker i sentrum og bidra der vi kan. Vi har fokus på FNs bærekraftmål, som blant annet har som mål å sikre god helse og livskvalitet.

Våre tanker og medfølelse går ut til alle pårørende og de som er rammet av jordskjelvet i Syria og Tyrkia. Naturkatastrofen har medført et ekstra press på hjelpeorganisasjonene, som allerede hjelper til i mange av verdens kriser. Advokatfirmaet Lærum ønsker å donere kr. 25.000 til Leger Uten Grensers arbeid med å tilby helsehjelp til de som trenger det mest. Vi håper at flere i advokatstanden vil bidra til humanitært arbeid og gir utfordringen videre til Advokatfirmaet Halvorsen & Co As