Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Utgangspunktet er at partene fritt kan avtale den prisen de måtte ønske for håndverkertjenester. Dersom det skal utføres mer omfattende arbeid er det vanlig at håndverkere gir et prisoverslag som angir en omtrentlig sum for arbeidet. Tvister oppstår gjerne når den endelige fakturaen overstiger den anslåtte prisen. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler mellom forbrukere og håndverkere, og denne loven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.Les mer

Særeiepåbud ved arv eller gave – hvordan kan man sikre at barna beholder arven eller gaven ved samlivsbrudd?

Særeiepåbud ved arv eller gave – hvordan kan man sikre at barna beholder arven eller gaven ved samlivsbrudd?

Når foreldre skal gi gaver til sine barn, gis det ofte til barnet og dennes ektefelle sammen – for eksempel en bryllupsgave. Det mange ikke tenker over er at både arv og andre gaver kan gå ut av familien ved et eventuelt samlivsbrudd. Dersom man ønsker at for eksempel familiehytta eller smykker som har gått i arv i generasjoner skal beholdes av barna, bør man bestemme at det skal være særeie.Les mer