Bolig og fast eiendom

Det viser seg dessverre at mange boliger og fritidsboliger som selges har feil og mangler som påfører kjøperen store uforutsette kostnader. Vi rådgir ved tvister bade på selger og kjøpersiden.

Ved utleie av fast eiendom er det en rekke andre tvister man kan bli utsatt for.

Vi bistår blant annet ved:

Krav mot selger, megler eller eierskifteforsikringsselskap

  • Reklamasjon og erstatning på grunn av feil og mangler ved eiendommen
  • Prisavslag grunnet feil og mangler ved bolig og fritidseiendom
  • Erstatning grunnet skjulte feil og mangler ved fast eiendom
  • Heving av kjøp av eiendom

Dette er bare eksempler på hvilke tvister man kan komme bort i. Kontakt oss nærmere for rådgivning. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Vi behandler saker vedrørende odelsrett, naborett, sameierett, tomtefeste, servitutter samt andre spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjoner etter avhendingsloven.

Vi har langvarig praksis fra dette området og bistår under forhandlinger og dersom det er behov for iverksettelse av rettslige skritt.

Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.
Ta kontakt på telefon 63 81 01 40 eller post@nlls.no for bistand!
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.