Familie og arv

Arverett
Rettsreglene som finnes under arverett omhandler arvegangen etter en persons død. Arverett hører inn under familieretten og grenser ofte opp mot ekteskapsloven. Arverett er i en del tilfeller meget komplisert.

Innen arverett finnes det hovedsaklig to varianter arven fordeles på. Den ene er arv etter loven og den andre omhandler arv etter testament.

Når vi tar saker som faller inn under arverett, prioriterer vi alltid en fremgangsmåte som minimerer konflikter mellom familiemedlemmer. Det kan være hensiktsmessig å overlate hele arveoppgjøret til oss. Vi har god kompetanse innen arverett og kan sikre at prosessen gjennomføres på en rettslig holdbar måte og med minst mulig konflikter.

I tilfeller hvor familiemedlemmer ikke blir enige om arveoppgjøret kan vi bringe saken til løsning ved iverksettelse av rettslige skritt.

Vi har mange oppdrag hvor vi gjennomfører arveoppgjøret i sin helhet, med oppsett av boregnskap. Det er ofte en del å spare på å bruke advokat innen man melder inn mottatt arv og arveavgift ilegges. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Kontakt oss på telefon 63 81 01 40 eller post@nlls.no for nærmere rådgivning.

Familierett

Skilsmisse og samlivsbrudd kan skje i minnelighet eller bli svært konfliktfylt. I begge tilfeller er det viktig med profesjonell bistand. Vi kan bistå deg med en profesjonell og dyktig skilsmisseadvokat. Vi har mange skilsmisseadvokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

For å kunne få en skilsmisse innvilget må man ha vært separert i minimum ett år. I enkelte tilfeller holder det med å dokumentere at partene har bodd atskilt i to år. Etter ett års separasjon kan begge parter kreve skilsmisse. Det er ingen krav om at partene undertegner en felles skilsmissebegjæring. Separasjon og skilsmissepapirene gis til fylkesmannen. Ved tvister om samlivet har vært brutt i 2 år, kan saken behandles av domstolene.
 
Benytt deg av en profesjonell skilsmisseadvokat

I skilsmissesaker anbefaler vi på det sterkeste å benytte seg av en skilsmisseadvokat. Slike saker er utmattende og ofte basert på mange følelser. Det er derfor betryggende å ha en profesjonell veileder med lang erfaring på skilsmissesaker.

En skilsmisseadvokat hjelper deg med å fordele eiendeler og formue i henhold til gjeldende regler, sette opp skifteavtaler som både regulerer og løser problemer, samt søker å forhindre fremtidige konflikter.

Ta kontakt for å komme i kontakt med en skilsmisseadvokat her.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.