Forvaltningsrett

Hva er det lov å gjøre uten tillatelse, hva må man ha tillatelse til, hvilke vilkår må man påregne i en eventuell tillatelse.

Vi bistår klientene både med hensyn til å forstå de offentligrettslige rammebetingelsene, å korrespondere med myndighetene, å utforme søknader om tillatelser og å innrette seg i samsvar med gitte tillatelser.

Dersom du eller din virksomhet er fratatt en rettighet eller ønsker å komme i dialog med det offentlige har vi lang erfaring med å yte bistand. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Dersom saken ikke løses ved dialog kan vi bringe saken inn for retten.

Ta kontakt på telefon 63 81 01 40 eller post@nlls.no for vurdering av din sak!

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.