Kontrakts- og avtalerett

Når vi bistår klienter med å inngå kontrakter, er det viktig å analysere klientens behov. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

En god avtale skal bl.a. presist angi partenes rettigheter og forpliktelser, den skal være konsistent og skal beskrive virkningene av mulig unormal utvikling av et avtaleforhold.

Kontakt oss på telefon 63 81 01 40 eller post@nlls.no for en nærmere vurdering.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.