Psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven har som formål å sikre at opprettelsen, opprettholdelsen og gjennomføringen av psykisk helsevern er forsvarlig og i samsvar med menneskerettighetene og andre grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Loven åpner for at pasienter med psykiske lidelser kan underlegges tvungent psykisk helsevern, som blant annet tvungent innleggelse på sykehus og tvungen medisinering, gitt at lovens vilkår er oppfylt. Da tvunget psykisk helsevern utgjør et svært inngripende tiltak, kan det være behov for advokatbistand.

Pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern, og også deres pårørende, har rett til advokatbistand på det offentliges bekostning.

Vi er et profesjonelt advokatfirma med lang erfaring i å bistå både pasienter og pårørende i saker om psykisk helsevern. Vi bistår i alle ledd i saken, måtte dette være klager til kontrollkommisjonen om tvunget psykisk helsevern, tvangsmedisineringsvedtak, overføring av pasient uten samtykke, eller å bringe saken inn for domstolene.
Hos oss kan du være sikker på at du blir hørt, og at dine rettigheter og behov blir ivaretatt.

Ta kontakt på telefon 63 81 01 40 eller post@nlls.no for bistand!

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.