Fast bosted

Samlivsbrudd der barn er involvert kan av og til lede til vanskelige konflikter mellom foreldrene. Det kan være mange årsaker til uenigheter mellom partene. Ofte er partene uenige om hvor barna skal bo. I noen tilfeller er det lurt at foreldrene tar kontakt med advokat sammen for å finne den beste løsningen for barnet.

Fast bosted bestemmer hvor barnet skal bo fast. Det kan avtales delt fast bosted, noe som innebærer at barnet bor hos begge. Man kan avtale ulike prosenter slik at barnet bor mer hos den ene forelderen, men ofte er det 50/50 med denne ordningen. Delt fast bosted forutsetter godt samarbeid mellom foreldrene, da man må kunne være enige om dagligdagse avgjørelser for barna.

Avtale om bosted er noe annet enn avtale om folkeregistrert adresse. Selv om barnet har delt fast bosted kan barnet kun ha en folkeregistret adresse. For samværet er dette av underordnet betydning. Folkeregistrert adresse bli blant annet bestemmende for hvor barnet får barnehageplagg, hvilken skolekrets barnet tilhører og hvor post sendes. Ved avtale om delt bosted bør dette meldes inn til Folkeregisteret, for å sikre seg at den andre ikke flytter til et annet sted uten at man er klar over dette.

Noen foreldre velger at barnet skal ha fast bosted hos en forelder. Denne forelderen kan ta dag til dag avgjørelsen, som for eksempel om barnet skal gå på SFO eller i barnehage, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal delta på og om barnet skal flytte til et annet sted i landet. Det følger av loven at den andre forelderen må gis et varsel minimum tre måneder før flytter. Begge foreldrene skal bli hørt selv om det kun er den ene som har rett til å bestemme.

Dersom barnet kun har ett fast bosted er det vanlig at barnet har samvær med den andre forelderen. Det er den av foreldrene som passer på barnet som tar de praktiske avgjørelsene på daglig basis, som for eksempel leggetid, stell, mat og venner.

Dersom man ikke blir enig om fast bosted, kan man løse saken i retten. Det er sjelden retten velger delt bosted i slike saker hvor konfliktnivået mellom foreldrene er høyt. Det er en presumpsjon for at delt bosted ikke er til det beste for barn under syv år.