Fremtidsfullmakt

Dersom du ikke lenger kan ivareta egne interesser på grunn av sinnslidelser, demens eller andre alvorlige sykdommer, kan du bestemme hvem som skal ivareta dine interesser. Dette gjør du ved å opprette en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt gir større fleksibilitet for fullmaktsgiver til å sikre egne interesser sammenlignet med å være underlagt vanlig vergemål.

Fremtidsfullmakt er i loven definert som «en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten

Fullmaktsgiver er den som oppretter fullmakten. Fullmektigen er den som får rett til å handle på fullmaktgivers vegne dersom vedkommende ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Alle over 18 år som er i stand til å forstå innholdet i fullmakten og virkningen av denne, kan opprette fremtidsfullmakt. Det er lurt å opprette en fremtidsfullmakt tidlig for å unngå tvil om hvorvidt man var i stand til å opprette fremtidsfullmakt. Vitnet må undertegnes av to vitner som er uten familiær forbindelse til fullmektigen.

Fremtidsfullmektigen må være over 18 år på tidspunktet fullmakten skal benyttes. Det er mulig å ha flere fullmektiger som skal ivareta dine interesser. Mange ønsker at ektefelle, samboer, barn, barnebarn eller gode venner skal være fullmektig. Det er viktig å velge en person man stoler på at vil gjøre gode valg for en selv.

Det er viktig å opprette en presis fullmakt som sikrer at alle dine ønsker kommer til uttrykk. Dersom fullmakten ikke dekker dine behov vil det kunne bli oppnevnt verge for å ivareta forhold som ikke er omfattet av fullmakten.

Fremtidsfullmakten kan omfatte både økonomiske og private interesser. Eksempler på forhold som kan reguleres i en fremtidsfullmakt er betaling av løpende utgifter, avslutte telefonabonnement o.l., om det skal gis julegaver, bursdagsgaver mv. Videre kan fullmakten omfatte salg av bolig, samt mulighet til å gi forskudd på arv. I tillegg kan fullmakten gjelde ivaretakelse av dine interesser i møte med NAV, søknad om sykehjemsplass, ivaretakelse av legetimer og andre møter med offentlige instanser.

Det følger av loven at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i de forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten. I noen tilfeller kan det være slik at man er i stand til å ivareta noen interesser selv, men trenger fullmektigens hjelp i andre tilfeller. Så lenge man fortsatt har samtykkekompetanse kan man endre eller trekke tilbake fremtidsfullmakten.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, kan du gjerne ta kontakt med oss ved å sende en uforpliktende e-post til post@nlls.no eller ringe oss på 63 81 01 40 for å avtale et møte. 

 

Av advokat Eva Barrow

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.