Særeiepåbud ved arv eller gave – hvordan kan man sikre at barna beholder arven eller gaven ved samlivsbrudd?

Særeiepåbud ved arv eller gave – hvordan kan man sikre at barna beholder arven eller gaven ved samlivsbrudd?

Når foreldre skal gi gaver til sine barn, gis det ofte til barnet og dennes ektefelle sammen – for eksempel en bryllupsgave. Det mange ikke tenker over er at både arv og andre gaver kan gå ut av familien ved et eventuelt samlivsbrudd. Dersom man ønsker at for eksempel familiehytta eller smykker som har gått i arv i generasjoner skal beholdes av barna, bør man bestemme at det skal være særeie.Les mer

Oppsigelse grunnet forhold ved arbeidstakeren

Oppsigelse grunnet forhold ved arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven inneholder regler for hvordan arbeidsgiveren skal gå frem ved oppsigelser, og gir arbeidstakeren en rekke rettigheter. I utgangspunktet er bestemmelsene ikke fravikelige til skade for arbeidstakeren før oppsigelse, og man kan derfor ikke forhåndsavtale seg bort fra oppsigelsesreglene. Brudd på arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse kan medføre at oppsigelsen blir ugyldig, slik at arbeidsforholdet fortsetter som tidligere. Ved et økonomisk tap kan arbeidstageren også kreve erstatning.Les mer