Barnevernloven § 4-6 – akuttvedtak

Barnevernloven § 4-6 – akuttvedtak

I noen tilfeller vurderer barnevernet at barnet står i en så uholdbar situasjon at barnet må hasteflyttes ut fra hjemmet. Etter loven er det krav til at barnet blir «vesentlig skadelidende» dersom det forblir i hjemmet. Det er for eksempel situasjoner knyttet til fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep eller rus i hjemmet. Det skal mye til for å hasteflytte barnet ut av hjemmet på denne måten, og det må foreligge en alvorlig trussel mot barnets helse eller utvikling. I vurderingen av hvorvidt barnet vil bli skadelidende skal barnevernet også vurdere om risikoen kan avhjelpes ved å sette inn hjelpetiltak.Les mer