Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Utgangspunktet er at partene fritt kan avtale den prisen de måtte ønske for håndverkertjenester. Dersom det skal utføres mer omfattende arbeid er det vanlig at håndverkere gir et prisoverslag som angir en omtrentlig sum for arbeidet. Tvister oppstår gjerne når den endelige fakturaen overstiger den anslåtte prisen. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler mellom forbrukere og håndverkere, og denne loven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.Les mer