Klima og bærekraft

Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS tar vårt samfunnsansvar på alvor.

I 2015 gikk FNs medlemsland sammen og pekte ut 17 mål som skal sikre en bærekraftig utvikling frem mot år 2030. Oppnåelsen av målene forutsetter at land, næringsliv og samfunn spiller en aktiv rolle.

FNs mål på miljø- og klimafeltet sikrer gode leveforhold for nåværende og fremtidige generasjoner. For å nå disse målene må verdens klimautslipp reduseres drastisk. Det forutsetter at alle aktører bidrar, både små og store.

Vårt advokatfirma bidrar på følgende måte:

  • Kildesortering av avfall.
  • Null matsvinn.
  • Bruk av kollektivtransport og elbil i jobbsammenheng dersom det er mulig.
  • Digitalisering av dokumenthåndtering.
  • Digitalisering av kildebruken.
  • Bruk av FSC-sertifisert papir.

Dessverre er ikke det tilstrekkelig for å oppnå netto nullutslipp. Derfor har vi satt oss som mål å øke vårt bærekraftige bidrag neste år.