Velkommen til vår nye nettside!

 

Vi har fornyet oss!

Siden advokat Sverre Næss etablerte sin advokatpraksis på Lillestrøm i 1987, så har advokatfirmaet vært gjenstand for opp til flere endringer opp gjennom årene. Selskapet har vært heldige arbeidsgivere til dyktige og fremadstormende advokatfullmektiger, advokater og sekretærer.

Etter at advokat Sverre Næss gikk av med pensjon og advokat André Berven gikk inn som partner i 2016, har det ligget en navneendring på trappene. Da advokatfirmaet ustanselig er svært opptatt med å følge opp våre klienter, har vi ikke før nå klart å finne rom for denne lanseringen. Endring av selskapsnavn fra Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS til Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS er et resultat av at selskapet følger utviklingen i samfunnet. For oss har det vært viktig å være tydelige, og samtidig tilpasse oss samfunnets behov for enkle og praktiske løsninger.

Vi håper vårt nye selskapsnavn og vår nye hjemmeside faller i smak hos både nåværende og fremtidige klienter.