Vår historie

Høyt faglig nivå siden 1987

Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS ble etablert i 1987 av advokat Sverre Næss. I 1989 trådte advokat Gunhild Lærum inn i virksomheten. Advokatene Gard A. Lier, Simon L. Stende og André Berven trådte inn i firmaet i henholdsvis 1999, 2006 & 2011.

I dag består firmaet av advokatene Lærum, Lier, Stende, Berven, Gundersen, Barrow, og Grinde, og advokatfullmektig Eriksen, samt advokatsekretærene Kjelsås og Knai.

Vi har til sammen mange fagfelt med høy fagkompetanse og lang arbeidserfaring som advokat på flere nivåer. Dette medfører at vi kan mer eller mindre tilby bistand uavhengig av fagområde og type rettsprosess.

Vi har alltid vært kjent for en hyggelig og uformell stil, hvor klientene føler seg sett og ivaretatt. Som advokat lytter vi, og foretar handlingsvalg basert på grundige juridiske vurderinger og klientens behov. Dersom du er privatperson, undersøker vi om du har krav på fri rettshjelp, eller er dekket ved rettshjelpsforsikring. Du skal ikke være nødt for å betale store summer for bistand av en advokat.

Vi tilbyr advokattjenester i områdene Romerike, Lillestrøm, Oslo, Råholt, Eidsvoll, Jessheim, Ski, Follo, Moss, Sandvika og over hele Norge.

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan løse din sak!