Priser

Vi arbeider etter Advokatforeningens regler om god advokatskikk, og i forbrukerforhold etter Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Vårt salær vil som regel være avhengig av tiden som medgår til å håndtere saken. Timeprisen varierer avhengig av sakens art og kompleksitet. I enkle oversiktlige saker vil vi kunne gi en pris på forhånd. I de fleste typer av straffesaker dekkes vårt salær av det offentlige.

Dersom klienten fyller vilkårene for fri rettshjelp, vil det offentlige dekke hele eller deler av salæret. Ordningen gjelder enkelte sakstyper, og for personer med begrenset inntekt.

I noen sakstyper vil ditt forsikringsselskap kunne dekke det meste av advokatutgiftene gjennom en såkalt rettshjelpsforsikring. Dette er tilfelle ved de fleste boligforsikringer, men også ved enkelte forsikringer knyttet til bil og reise.

Vi gir ikke gratis førstegangskonsultasjon.

Ta kontakt med oss, for å forhøre deg om din sak.