Samboere og arv

Mange samboere blir overrasket over hvilke regler som gjelder når det kommer til arv for samboere. Det er stor forskjell på regelen for arv etter arveloven for samboere sammenlignet med de som er gift. Uten at dette er avklart på forhånd står mange på bar bakke ved et dødsfall.

Samboere med felles barn. For å motta arv må samboeren ha vært samboer med avdøde ved dødsfallet og i tillegg ha, har hatt eller vente barn med arvelateren. I et slikt tilfelle er samboeren sikret fire ganger grunnbeløpet (i dag ca. kr. 445.000).

Disse samboerene har mulighet for å sitte i uskifte. Det vil si at arven gjøres opp på et senere tidspunkt. Retten til å sitte i uskifte gjelder felles bolig og innbo, og bil og fritidsbolig med innbo dersom bil og fritidsbolig tjente til felles bruk.

Det kan fastsettes en utvidet rett til uskifte i testament. Alternativt kreves det de øvrige arvingene samtykke.

Mange samboere har særkullsbarn. Disse må samtykke til uskifte. Det er adgang til å oppstille vilkår for et samtykke til uskifte. Mange velger å avklare samtykket på forhånd slik at dette er i orden før dødsfallet.

Samboere uten barn. For samboere uten felles barn må arv fastsettes i testament. Samboere uten barn har dermed ingen automatisk arverett etter hverandre etter loven. En arvelater kan bestemme at samboeren skal arve opptil fire ganger grunnbeløpet og at dette skal gå foran arven til livsarvingene dersom de har vært samboer i minst fem år før dødsfallet. Samboere uten felles barn kan ikke sitte i uskifte, men kan sikres på andre måter ved samboeravtale og testament.

Dersom man ønsker at samboeren skal arve etter seg bør man opprette et testament. Gjennom et testament kan arvelater bestemme hva som skal skje med formuen etter hans/hennes død. Uten et testament vil arven fordeles etter reglene i arveloven.

Arvelater kan gjennom et testament tildele arvinger bestemte eiendeler, utelukke arvinger fra å ta arv eller bestemme at en arving skal få mer enn den andre. Arvelater kan også bestemme at arven skal være særeie, for å sikre arvingen ved et eventuelt samlivsbrudd.

Et testament kan bidra til å hindre konflikt mellom arvingene. Dersom du har spørsmål om fordeling av arv eller opprettelse av testament kan du gjerne ta kontakt med oss ved å sende en uforpliktende e-post til post@nlls.no eller ringe oss på 63 81 01 40 for å avtale et møte.

Av advokat Eva Barrow