Samvær

Samlivsbrudd der barn er involvert kan av og til lede til vanskelige konflikter mellom foreldrene. Det kan være mange årsaker til uenigheter mellom partene. For eksempel kan det være uenigheter omkring omfanget av samvær. Noen ganger kan det være lurt for foreldrene å kontakt med advokat sammen for å forsøke å finne en god løsning før konflikter oppstår

Samværsrett definerer barnets rett til å være sammen med den forelderen som ikke er bostedsforelder, og denne forelderens rett til å være sammen med barnet.

Det er i store trekk barneloven som legger føringer for samvær mellom forelder og barn.

Barn og foreldre har rett til samvær så lenge dette er til det beste for barnet – og det er normalt det som er tilfellet. Omfanget av samværet vil variere fra familie til familie, og avhenger også av hva som er avtalt om bosted.

Etter loven er «vanlig samvær» en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule, vinter- og påskeferie. Så lenge det tas hensyn til barnets beste står foreldrene i utgangspunktet fritt til å lage en avtale om samvær som passer best for dere situasjon.

Samvær fører med seg både rettigheter og plikter overfor barnet. I noen tilfeller kan omfanget av disse rettighetene og pliktene være noe uklare. Våre advokater kan hjelpe deg med samvær!