Trainee

Som trainee i Advokatfirmaet Lærum vil du i en periode på fire til seks uker få vite mer om hvordan det er å jobbe som advokat for private personer. Du vil få spesielt god innsikt i strafferett og du får mulighet til å være med i rettssaker.

Du får eget kontor og ansvar for egne oppgaver. Du blir en del av et sterkt fagmiljø med en "open door"-policy  som gjør at du aldri blir overlatt til deg selv. Trivsel og tilhørighet er helt avgjørende for et godt samarbeid og vi er opptatt av å opprettholde et inkluderende og uformelt miljø som har fokus på å sette klienten i sentrum.

I løpet av ditt traineeopphold hos oss vil du få interessante, spennende, varierte og utfordrende oppgaver. Arbeidsoppgaver du kan få er å skrive prosedyre, ta del i forberedelse av og deltakelse i klientmøter, forberede rettssaker og være med i retten. Du vil få løpende konstruktive tilbakemeldinger gjennom hele perioden du er hos oss.

Vi leter etter kandidater som er engasjerte, nysgjerrige og dedikerte og som liker å jobbe i et høyt tempo. Du får best utbytte av et traineeopphold hos oss etter fullført tredje studieår. Vi tar fortløpende imot søknader. Send en søknad til eva@nlls.no med karakterutskrift og attester.

Traineeordningen er en del av vårt arbeid med FNs bærekraftmål om å sikre god utdanning uansett bakgrunn.

Første ledige mulighet for traineeopphold hos oss er i 2025.