Forbrukeres rettigheter er styrket fra 2024

1. januar 2024 kom det flere endringer i forbrukerkjøpsloven som gir forbrukere bedre rettigheter. De nye reglene gjelder for kjøp gjort fra og med 1. januar 2024. For kjøp gjort tidligere, gjelder de gamle reglene. Under gjennomgås noen av de viktigste endringene.

  1. Digitale oppdateringer

Forbrukere har nå rett på digitale oppdateringer av produkter med nødvendig programvare i hele produktets levetid. Det gjelder for eksempel for ting som biler, telefoner, klokker og TVer når de inneholder programvare. Forbrukeren får rett på oppdateringer i hele produktets levetid.

  1. Færre rettingsforsøk

Dersom varen har en mangel, så er utgangspunktet at kjøper kan kreve retting, prisavslag og erstatning. Nytt i loven er at selger som hovedregel kun får ett reparasjonsforsøk. Selger kan likevel prøve igjen hvis det er rimelig ut fra forholdene. Dersom reparasjonsforsøkene er oppbrukt, kan kjøperen kreve prisavslag eller få tilbake pengene.

  1. Utvidet bevisbyrde for selger

Forbrukeren har også fått bedre rettigheter, ved at selgeren nå må bevise at varen ikke ble levert med en mangel som viser seg i løpet av de to første årene. Tidligere var dette seks måneder.

  1. Forbud mot «som den er»-forbehold

Det er ikke lenger tillatt å selge produkter «som den er» eller liknende. Dette bør man særlig være oppmerksom på dersom man kjøper bruktbiler. Loven stiller krav til hvilke egenskaper en ting skal ha, og dersom gjenstanden avviker fra kravene, må forbrukeren gjøres oppmerksom på dette og samtykke.

 

 

Dersom du har kjøpt en vare som er forsinket eller som har mangler, er det viktig å reklamere innen rimelig tid. Man kan ha rett på gratis advokat i saken gjennom sin forsikringsavtale. Dersom du ønsker bistand i en sak kan du kontakte oss for et møte på 63 81 01 40 eller post@nlls.no

Av advokat Eva Barrow