Advokater Lillestrøm
Om oss – Advokat i Lillestrøm og Romerike

Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS ble opprinnelig etablert i 1987 av advokat Sverre Næss.

I 1989 trådte advokat Gunhild Lærum inn i virksomheten, etterfulgt av advokat Gard A. Lier i 1999, advokat Simon L. Stende i 2011 og advokat André Berven i 2016. Disse fire advokatene i Lillestrøm utgjør i dag partnerskapet i advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS. Advokat Sverre Næss gikk av med pensjon i 2016.

Selskapet endret navn i 2020 navn fra advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS til advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS.

Per i dag består firmaet av syv advokater, en advokatfullmektig og to sekretærer. Vi yter advokatbistand over hele landet med hovedvekt på Romerike. Vi kan mer eller mindre tilby bistand uavhengig av fagområde og type rettsprosess. Alle våre advokater i Lillestrøm har tillatelse gitt av Tilsynsrådet og medlem av Advokatforeningen.

Advokat i Lillestrøm med stor tilgjengelighet

Våre klienter er privatpersoner, klienter fra næringslivet og fra offentlig sektor. Advokatene i firmaet innehar for øvrig styreverv i flere virksomheter. Vi holder til i Romerike, men yter juridisk bistand i hele Norge. Finn en advokat hos oss på vårt kontor i Lillestrøm.

Advokatene i firmaet er i retten ukentlig, med både sivile og strafferettslige saker.

Føl deg sett og ivaretatt

Vi er kjent for en hyggelig og uformell stil, hvor klientene føler seg sett og ivaretatt. Som advokat lytter vi, og foretar handlingsvalg basert på grundige juridiske vurderinger og klientens behov. Dersom du er privatperson, undersøker vi om du har krav på fri rettshjelp, eller er dekket ved rettshjelpsforsikring. Du skal ikke være nødt for å betale store summer for bistand av en advokat i Lillestrøm.

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan løse din sak!