Om oss – Advokat på Lillestrøm og Romerike

Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS ble opprinnelig etablert i 1987 av advokat Sverre Næss.

I 1989 trådte advokat Gunhild Lærum inn i virksomheten, etterfulgt av advokat Gard A. Lier i 1999, advokat Simon L. Stende i 2011 og advokat André Berven i 2016. Disse fire advokatene utgjør i dag partnerskapet i advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS. Advokat Sverre Næss gikk av med pensjon i 2016.

Selskapet endret navn i 2020 navn fra advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS til advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS.

Per i dag består firmaet av seks advokater, to advokatfullmektiger og to sekretærer. Vi tilbyr advokattjenester på store deler av Viken. Med våre kontorer i Lillestrøm og Eidsvoll er vi et advokatfirma som tar på oss oppdrag i Romerike og stedene rundt. Vi har også klienter i Råholt, Ski, Follo, Moss, Sandvika og resten av Norge.

Vi har til sammen mange fagfelt med høy fagkompetanse og lang arbeidserfaring som advokat på flere nivåer. Dette medfører at vi kan mer eller mindre tilby bistand uavhengig av fagområde og type rettsprosess.

Advokat med stor tilgjengelighet

Våre klienter er privatpersoner, klienter fra næringslivet og fra offentlig sektor. Vi yter juridisk bistand over hele Norge, men hovedsakelig på Østlandet og da Lillestrøm og i Romerike området, men også delvis utenlands. Advokatene i firmaet innehar for øvrig styreverv i flere virksomheter.

Advokatene i firmaet er i retten ukentlig, med både sivile og strafferettslige saker.

Føl deg sett og ivaretatt

Vi er kjent for en hyggelig og uformell stil, hvor klientene føler seg sett og ivaretatt. Som advokat lytter vi, og foretar handlingsvalg basert på grundige juridiske vurderinger og klientens behov. Dersom du er privatperson, undersøker vi om du har krav på fri rettshjelp, eller er dekket ved rettshjelpsforsikring. Du skal ikke være nødt for å betale store summer for bistand av en advokat.

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan løse din sak!