Usaklig oppsigelse/avskjed

Når en arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller avskjed, er det flere vilkår i arbeidsmiljøloven som må respekteres. Blant annet gjelder dette arbeidsmiljøloven § 15-7 om vern mot usaklig oppsigelse.

Arbeidsgiver må begrunne enhver oppsigelse eller avskjed i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dersom arbeidsgiver ikke klarer å dokumentere at begrunnelsen for oppsigelse eller avskjed er saklig, foreligger det en usaklig oppsigelse.

En usaklig oppsigelse eller avskjedigelse kan blant foreligge i situasjoner der du er sagt opp eller avskjediget grunnet sykefravær, graviditet og sviktende resultater. Videre kan en oppsigelse grunnet nedbemanning også være usaklig dersom ulike utvelgelseskriterier ikke er fulgt.

Da saklighetskravet er en rettslig standard som har utviklet seg gjennom mange år med rettspraksis, kan det være et sterkt behov for advokatbistand for å vurdere om oppsigelsen eller avskjedigelsen du har mottatt er usaklig. Vi kan bistå i dialog med arbeidsgiver, og også føre saken for retten dersom vi ikke kommer til enighet gjennom dialog.

I saker der arbeidsmiljølovens saklighetskrav ikke er oppfylt, har arbeidstaker rett på å fortsette i stillingen sin, i tillegg til erstatning for økonomisk tap i perioden arbeidstaker har vært uten arbeid. I visse tilfeller kan arbeidstaker også få utbetalt oppreisning for fysisk og psykisk belastning som følge av oppsigelsen.

Dette er likevel ikke det eneste kravet arbeidsmiljøloven stiller hva gjelder oppsigelse og avskjedigelse. Blant annet er det krav om at arbeidsgiver holder et drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse, og også visse formkrav til selve oppsigelsen.

Er du som arbeidstaker usikker på om grunnlaget for oppsigelse eller avskjedigelse er saklig, eller om den er i henhold til arbeidsmiljøloven? Ønsker du som arbeidsgiver hjelp med at oppsigelsen eller avskjedigelsen utføres på korrekt måte? Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS har over lang tid bistått både arbeidstakere og arbeidsgivere i ulike tvister tilknyttet oppsigelser og avskjedigelse.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.