Advokatsekretær

Telefon:
63810140
Epostadresse:
knai@nlls.no

Marianne Knai har vært advokatsekretær ved vårt kontor siden 2022.

Knai har mange års erfaring fra domstolen, og utfører mange ulike oppgaver, herunder saksbehandling i forbindelse med både straffesaker og sivile saker.